Programma

08.30 - 09.00 uur Inschrijven met koffie/thee
   
09.00 - 10.15 uur Welkomswoord en plenaire opening:
  Over het placebo effect: behagen of misleiden
   
10.15 - 10.30 uur Koffie/thee
   
10.30 - 12.00 uur Workshopronde 1:
  1.1  Diabetes aan het einde van het leven
  1.2  Hartfalen en COPD
  1.3  Klinisch redeneren in de praktijk van de POH/PVK
  1.4  Overmatig alcoholgebruik bij 55-plussers, onze zorg?
  1.5  Zelfmoord, praat erover!
  1.6  De nieuwe richtlijn CVRM nader bekeken
  1.7  Autisme bij ouderen: het bestaat!
  1.8  Herziene richtlijn NHG standaard chronische nierschade
   
12.00 - 13.00 uur Lunch
   
13.00 - 14.30 uur Workshopronde 2:
  2.1  Chronische nierschade: medicamenteus verklaard
  2.2  Lastige insuline casuïstiek bij DM 2
  2.3  Samenwerken in de praktijk; voorwaarden en verantwoordelijkheden
  2.4  Nieuwe geneesmiddelen in de eerste lijn: omarmen of voorzichtig zijn?
  2.5  Herziene richtlijn NHG standaard chronische nierschade
  2.6  Sterven is het einde 
  2.7  Diagnostiek dementie: mmse, moca, kloktekentest en FAB. 
  2.8  Hoe houd je alle ballen in de lucht?
   
14.30 - 14.50 uur Koffie/thee
   
14.50 - 16.20 uur Workshopronde 3:
  3.1  Behandeling van Pijn in de eerstelijn
  3.2  GLP1-RA behandeling, de praktijk
  3.3  Samenwerken in de praktijk; voorwaarden en verantwoordelijkheden
  3.4  Samenwerken aan gezondheid in de wijk: zo doe je dat!
  3.5  Diagnostiek dementie: mmse, moca, kloktekentest en FAB. 
  3.6  De nieuwe wet Zorg en Dwang in de praktijk
  3.7  Voeding
  3.8  Hoe houd je alle ballen in de lucht?
   
16.20 - 17.00 uur Algemene Ledenvergadering
   
  Agenda:
   1. Opening en welkom 
   2. Bestuursfuncties 
   3. Terugblik op voorgaande jaar en jaarverslag
   4. Activiteiten en vooruitblik komende jaar
   5. Financieel verslag 2018-2019 
   6. Inbreng leden: aandachtspunten
   7. Rondvraag
   8. Sluiting