Sprekers

Prof. dr. Andrea Evers, Hoogleraar gezondheidspsychologie
Universiteit Leiden

 

 

 

Robbert Kerseboomhuisarts & kaderarts astma/COPD
Huisartsengroepspraktijk Bloemendaal, Gouda

Sinds 2005 werk ik als huisarts in een fijne groepspraktijk in Gouda en sinds 2012 ben ik werkzaam als kaderarts astma/COPD in de regio Midden Holland. Ik ben verbonden aan de zorggroep RZMH en ik verzorg tevens onderwijs bij de Huisartsopleiding in Rotterdam, de POH/PVK-opleiding in Rotterdam en tijdens diverse CAHAG onderwijsdagen.

 

Mark van der Welhuisarts – onderzoeker
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc, WGC Lindenholt

Liefhebber van spelen in de natuur en koken/eten. Met veel plezier werkend als huisarts en op de afdeling ELG van het Radboudumc.In 2013 gepromoveerd op hypertensieonderzoek in de 1e lijn, mede vormgever CVRM uitvoering zorggroepen in regio Arnhem - Nijmegen. Mark heeft 18 jaar werkervaring en ruim 15 jaar sprekerservaring.


Jan Joost Valetonapotheker
Zelfstandig

Apotheker met 13 jaar werkervaring zowel in loondienst als beherend apotheker en eigenaar. Daarnaast werkzaam als gastdocent voor Lister. Spreekt voor het 3e jaar op V&VN congres. Gespecialiseerd in longaandoeningen en psychische stoornissen.

 

Daniel Tavenier, kaderhuisarts diabetes
Stichting Langerhans

Daniel is huisarts in Barneveld sinds 1990, kaderhuisarts diabetes sinds 2008, penningmeester en docent van Stichting Langerhans sinds 2012, docent diabetes onderwijs voor zorggroepen, huisartsopleiding en POH opleiding.

 

Marloes Dankers, apotheker/adviseur 
Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Marloes Dankers werkt sinds 2012 als apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Zij coördineert MedicijnBalans: een website met objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. MedicijnBalans wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Haar eigen aandachtspunt binnen MedicijnBalans zijn de nieuwe geneesmiddelen voor diabetes mellitus type 2. Vanuit die hoedanigheid heeft zij ook meegeschreven aan de NHG-Standaard uit 2018. Ook verzorgt Marloes vanuit MedicijnBalans diverse lezingen op congressen en in bijvoorbeeld FTO-groepen. Daarnaast is ze als trainer actief in het geven van nascholingen voor begeleiders in zorginstellingen (met name de GGZ).

Brenda Ott, huisarts, kaderarts ouderengeneeskunde
Huisartsenpraktijk Ott

Brenda Ott is huisarts in Zeist met een ervaring van 25 jaar in de praktijk. Ze heeft veel affiniteit met kwetsbare ouderen en met de laatste levensfase. Landelijk heeft ze zich als huisarts geprofileerd op het gebied van “advance care planning”. Ze heeft hierover diverse publicaties geschreven en heeft veel ervaring met het geven van presentaties. Zij illustreert haar verhaal met praktijkvoorbeelden en heeft veel respect voor de “directe handen aan het bed”.

Marjan Veltmanzelfstandig ondernemer, gezondheidswetenschapper en verpleegkundige (np)

Marjan is als zelfstandig ondernemer al jaren werkzaam in de eerstelijnszorg als adviseur, projectleider, coördinator en docent. Zij heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het (na/bij)scholen van huisartsen en praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners.
Jolanda van Bovenjurist
VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau

Mr Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg. Daarnaast ligt haar expertise op het gebied van privacy in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein zoals sociale wijkteams, Veilig Thuis, Openbare geestelijke gezondheidszorg en Veiligheidshuizen. Mede-oprichter van de ‘Leertuin Samenwerken aan Zorg &Veiligheid’ alsmede de Stichting ‘Veilige Haven’ betreffende aanpak relationeel geweld en kindermishandeling.

Roos Jansen, adviseur Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Roos Jansen werkt als adviseur bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Binnen het project Preventie in de Buurt werkte ze samen met de NHG aan het verbeteren van wijkgerichte samenwerking en leefstijladvisering in de lokale praktijk. Hiervoor organiseerde zij onder andere lokale werksessies door heel Nederland. Eerder werkte ze als JOGG-regisseur in Purmerend en onderzoeker bij GGD Rotterdam-Rijnmond.

 

Yvonne MartensSpecialist ouderengeneeskunde/docent specialisme ouderengeneeskunde
Topaz/LUMC

Ik ben sinds 2002 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, waarvan sinds 2007 ambulant. Bijna 10 jaar ervaring bij de GGZ waar mijn focus lag bij het stellen van de diagnose dementie en het behandelen/begeleiden van mensen met dementie. Sinds 2014 ben ik verbonden aan de opleiding voor het specialisme ouderengeneeskunde bij het LUMC als docent en mentor. Sinds 2 jaar werk ik “in de eerste lijn” en doe ik consulten voor huisartsen. Daarnaast ben ik als consulterend s.o. betrokken bij mensen die in een voormalig verzorgingshuis wonen. Ook ben ik al 10 jaar met veel plezier “kroegbaas” bij het oudste Alzheimer café van Nederland! 

Ria den Hertoghoofddocent opleiding Verpleegkunde
Christelijke Hogeschool Ede

Ria den Hertog is hoofddocent aan de opleiding hbo-V aan de Christelijke Hogeschool Ede. Zij heeft 30 jaar werkervaring als kinderverpleegkundige in diverse ziekenhuizen/ thuiszorg en als praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk voor de zorg aan asielzoekers. Ze werkt inmiddels bijna 12 jaar als docent bij de hbo-V, waarbij haar focus ligt op het inbedden van klinisch redeneren en het doorontwikkelen van onverzoekend vermogen in de opleiding in nauwe samenwerking met de verpleegkundige praktijk. Ria was lid van het ontwikkelteam van het Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. Ria is Verplegingswetenschapper, Onderwijswetenschapper (i.o.) en is gepromoveerd op het zorgethische onderwerp Patiëntvoorkeuren in de verpleegkundige besluitvorming. Een theorie over afstemmingskennis in de acute zorg. Ze heeft diverse presentaties verzorgd in binnen- en buitenland over thema’s als Patiëntvoorkeuren in de verpleegkundige besluitvorming, Gedeelde besluitvorming in de verpleegkundige praktijk en Klinisch redeneren en persoonsgerichte verpleegkundige zorg.

Gerrie Hendriks, Psychiatrisch verpleegkundige en werkzaam bij Acuut Behandel Team, trainer 113 zelfmoordpreventie
GGZ inGeest

Gerrie is ervaren sociaal psychiatrisch verpleegkundige en werkzaam bij het Acuut Behandel Team ofwel de crisisdienst van GGZ inGeest en daarnaast actief in het kader van deskundigheidsbevordering zoals bijscholing psychopathologie en het geven van suicidepreventie(gatekeeper)trainingen.

 

Gerard Daggelders, huisarts, kaderarts HVZ
GHC de Bilt / unicum huisartsenzorg

Huisarts in de Bilt, kaderhuisarts HVZ… Zorggroep Unicum Huisartsenzorg.
30 jaar werkervaring en ervaring met voordrachten POH en huisartsen.

 

 

Saskia Danen de Vries, Adviseur en trainer ouderenzorg en dementie
Zorg4Zorg

Saskia is van huis uit verpleegkundige (niet praktiserend) en gezondheidswetenschapper. Na diverse functies in de (ouderen)zorg is ze in 2012 haar eigen trainings- en adviesbureau Zorg4Zorg begonnen. Ze geeft met veel plezier trainingen en lessen over ouderenzorg, dementie en wetgeving. Daarnaast is ze is belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland (regio Amersfoort), bestuurslid bij de VisiteClowns en lid van Zorgdragers (www.zorgdragers.nl) een collectief voor gedreven professionals met hart voor de zorg.


Chellie Heijmans, praktijkverpleegkundige

 

 

 

Jentie Kraamer, Specialist ouderengeneeskunde/PG kaderarts/ docent specialisme ouderengeneeskunde
Zonnehuis Amstelland/ LUMC

Sinds 2007 werk ik als specialist ouderengeneeskunde, zowel intramuraal, 3 jaar op de acute opname afdeling ouderen in de GGZ en sinds ongeveer 10 jaar in de eerste lijn waar ik consultaties voor huisartsen doe. In 2012 heb ik de kaderopleiding psychogeriatrie afgerond. Sinds 2016 ben ik verbonden aan de opleiding voor het specialisme ouderengeneeskunde bij het LUMC als docent module consultatievaardigheden in de eerste lijn, daarnaast geef ik regelmatig expertonderwijs over dementie aan de opleiding tot huisarts, verpleegkundig specialist en physian assistent.

 

Hanneke van der Kooypreventiewerker
Jellinek

Ik ben opgeleid als HBO-verpleegkundige en docent verpleegkunde. Inmiddels al lange tijd werkzaam in de verslavingszorg in verschillende functies. Ruim 10 jaar werk ik als preventiewerker in de verslavingszorg. Preventie richt zich op het voorkomen van middelenproblematiek. Dat doen we o.a. door deskundigheidsbevordering van professionals in het onderwijs en in de zorg. Als preventiewerker kom ik in veel organisaties en spreek ik voor diverse groepen.


Rosalien Wilting
Klinisch psycholoog - psychotherapeut
GGZ Breburg, Expertisecentrum PersonaCura, persoonlijkheid & gedrag, ASS en ADHD bij senioren.

Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in de GGZ Ouderenpsychiatrie. Vooral werkzaam in de ambulante GGZ maar ook klinisch werkzaam geweest. Begonnen bij R. van Arkel in Den Bosch, vervolgens meer dan 15 jaar werkzaam bij GGZ te Eindhoven. Daar ben ik bijna 10 jaar werkzaam geweest in het team Ouderen en ASS. Het prille begin meegemaakt dat we ASS gingen herkennen, vervolgens niet wisten hoe we de diagnostiek moesten vormgeven, dit samen met Annelies Spek kunnen oppakken, om uiteindelijk meer dan 500 ouderen te diagnosticeren met ASS. Waarbij vervolgens we moesten pionieren tav welke zorg passend is bij de hulpvragen en zorgbehoeften van de cliënten en hun naasten. Sinds een jaar werkzaam bij PersonaCura omdat hier de klinische praktijk, wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering gecombineerd kan worden. Ik ben hoofddocent psychopathologie ouderen bij RINO t.b.v. GZ opleiding geweest. Nu werkzaam als gastdocent tav diverse onderwerpen (ASS, Persoonlijkheidsproblemen, PTSS, vragen omtrent levensbeëindiging , trainer suicidepreventie) bij RINO’s (Amsterdam, Utrecht, Eindhoven), geef incompany trainingen, algemene publieksvoorlichtingen. Regelmatig spreker bij symposia op terrein van ouderenpsychiatrie. Scholingen (geaccrediteerd) tbv huisartengroepen.Tevens betrokken bij consultaties inde V en V sector.


Simon Verhoeven
huisarts niet praktiserend
Stichting Langerhans

Mede oprichter Langerhans en nog steeds docent en secretaris van de Stichting.


Joka van Dusseldorp-Dijkstra
, diëtist


Ir. Marije Seves, expert gezonde en duurzame voeding